Vanjski suradnik TZ Grada Bakra za promociju i PR na projektima:

EDUKATIVNA STAZA PONIKVE (pisanje interpretacijskih tekstova za info ploče i web stranice)

http://www.tz-bakar.hr/rekreacija/edukativna-staza

INTERPRETACIJSKA TURA “Šetnja s divicom Margaretom” (početna ideja, lobiranje/povezivanje, koordinacija, pisanje tekstova za promomaterijale, PR)

http://www.tz-bakar.hr/novosti/437-kako-je-nastala-setnja-s-divicom-margaretom

http://www.tz-bakar.hr/novosti/435-sve-tajne-gospode-frankopana-u-bakru-23-6-otkriva-sluskinja-margareta

MALA POMORSKA BITKA – program za djecu temeljen na baštini u sklopu najveće manifestacije u Gradu Bakru “Pomorske bitke” (osmišljavanje koncepta, koordinacija suradnika, realizacija, briga o sponzoru, pisanje tekstova, mediji)

http://www.tz-bakar.hr/novosti/440-pomorska-bitka-za-velike-i-male-14-7-u-bakru

TEČAJ EUROPSKOG UDRUŽENJA INTERPRET EUROPE “CERTIFICIRANI INTERPRETACIJSKI VODIČ” (predlaganje te aktivnosti TZ-u, koordinacija, komunikacija s polaznicima, vođenje Facebook stranice, sudjelovanje u osmišljavanju i koordinacija izrade promotivnih, personaliziranih materijala te odnosi s javnošću – sve u suradnji s trenericom tečaja Ivom Silla i timom TZ Grada Bakra)

http://www.tz-bakar.hr/novosti/443-tz-grada-bakra-prva-organizirala-licencirani-tecaj-interpret-europe-za-vodice-interpretatore-i-popunila-ga-u-pretprijavi

Vanjski suradnik za PR Ekomuzeja batana/Ecomuseo batana iz Rovinja i Udruge “Kuća o batani – Casa della batana” :

  • administriranje i web editing web stranica batana.org
  • nacionalni i internacionalni odnosi s javnošću (komunikacija s novinarima, organizacija studijskih posjeta)
  • stvaranje tekstualnog i foto sadržaja za Facebook stranicu i web stranice
  • koordinacija prevoditelja
  • praćenje i promoviranje aktivnosti vezanih uz EU projekte Culturecovery, Mala barka 2 i Arca Adratica te sudjelovanje u organizaciji i realizaciji radionica, sastanaka Upravnih odbora i studijskih razgleda za projektne partnere